A- A A+

מסע שורשים 1991

סרט מסע שורשים משנת 1991
הסרט נמסר על ידי חני פולטורק (פינקלר) ביתם של ג'וניה ומונדק פינקלר. 
צולם על ידי אריק הייליג  
מעוניינים לעזור

על מנת שנוכל להמשיך בפעילות המבורכת של העמותה נשמח לתמיכתכם בצורת תרומה לעמותה דרך חשבון הפייפאל שלנו.