A- A A+

גלריות סרטים

הילדים האבודים

הילדים האבודים הוא סרט וידיאו קצר ומרגש, שהוקרן במפגש האזכרה שלנו.  

הסרט עוסק בנושא הכאוב של ילדים שנהרגו בזמן השואה. 

מתחברים

הסרט מתחברים הוא סרט וידיאו קצר ומיוחד במינו, שהוקרן במפגש האזכרה שלנו.  

הסרט עוסק בנושא החיבור של בני הדורות השונים לשואה.