A- A A+

מייזלס

מייזלס משה
בן נתן ואנה לבית אשכנזי
נולד 24.7.1927 בדרוהוביץ'
נפטר אפריל 2022 בגבעתיים
היה לבד במחנה עבודה בדרוהוביץ' מגיל .15 אמו ואחותו נרצחו בשוד על ידי הפולנים
בשנת ,1942 אביו נפטר לפני כן.
הסתתר אך נתפס בשנת .1944 הועבר למחנה עבודה בלושהו שם העבידו אותו בפרך
במחצבות אבן. לאחר כמה זמן נשלח לאושוויץ ולמטהאוזן, וכן בנוסף לגוזן. ממחנה גוזן
נשלח לצעדת מוות שנמשכה כשבוע ימים לכיוון מחנה ההשמדה גונדקירכן.
עלה ארצה דרך עליה ב' של בית ילדים של גורדוניה מאיטליה, באוניה "קטרין- יופה".
כשהגיע לנמל חיפה, גורש לקפריסין. בקפריסין שהה 3 חודשים בכפר ילדים, עד חזרתו
לעתלית. משם לקריית שמואל ואז עבר לקיבוץ משמר השרון, במסגרת עליית הנוער.
התחתן בשנת 1954 בארץ עם אסתר לבית צוקרברג ילידת בוריסלב.
שירת בפלמ"ח בגדוד .6 שירת כשנתיים בחיל אוויר.
לאחר שחרורו עבד כאזרח עובד צה"ל .
היה מנהל חשבונות במושב מסלול אשר בנגב, אצל רואה חשבון.
עד יציאתו לגמלאות בשנת 1985 עבד במועצה לשיווק פרי הדר.
בתרומתו של משה הודפס מחדש של ספר זיכרון לק"ק דרוהוביץ'-בוריסלב והסביבה
לזכר אשתו אסתר ז"ל
הותיר אחריו בן, כלה ו2- נכדות.

יהי זכרו ברוך.

צפו בראיון עם משה מייזלס 

המראיינים: אירנה שייקין ודייב בלום

הצלם: דייב בלום

סיפורו של משה מייזלס


moshe main