A- A A+

רוטנברג-גורנפלד


נמסר ע"י ד"ר צביקה רייטר, 2016

יורק נולד בבוריסלב בשנת 1929 להוריו יוליאן ואנה לבית גורנפלד זכרם לברכה.
במשך שנות המלחמה נדד יורק לפרקים עם אמו ולפרקים לבדו ושרד בזכות מעשיהם הנאצלים של חסידי אומות העולם שסיכנו את עצמם ואת משפחותיהם: ברטולד בייץ, גרמני שהציל כ-150 יהודים על ידי סידורי עבודה; מיכלינה טימפלסקה, ידידת המשפחה שהצילה כחמישה עשר יהודים; ולבסוף על ידי רומן מאקר, גם הוא חסיד אומות העולם.
ב-1950 עלה יורק עם אמו לארץ. האם, מוסיקאית, עסקה בחינוך מוסיקלי ויורק עבד בתפקידי ניהול בחברות ספנות עד יציאתו לגמלאות.

ראיון עם יורק רוטנברג, צולם במפגש דור ראשון בקרית מוצקין ב- 9 לאוקטובר 2015. 
יורק רוטנברג הוא השני משמאל (מחזיק את הפרחים). התמונה התקבלה מבתו של לודביק היס, Laura Ginns.
his 1
רוטנברג יורק ז"ל
בן יוליאן ואנה לבית גורנפלד נולד בשנת 1929 בבוריסלב/
נפטר ביום ה- 11.10.2021בחיפה/
במשך שנות המלחמה נדד יורק לפרקים עם אמו ולפרקים לבדו. שרד בזכות מעשיהם הנאצלים של חסידי אומות העולם שסיכנו את עצמם ואת משפחותיהם: ברטולד בייץ, גרמני שהציל כ-150 יהודים על ידי סידורי עבודה, מיכלינה טימפלסקה, ידידת המשפחה שהצילה כחמישה עשר יהודים; ולבסוף על ידי רומן מאקר, גם הוא חסיד אומות העולם.
ב-1950 עלה יורק עם אמו לארץ. האם, מוסיקאית, עסקה בחינוך מוסיקלי ויורק עבד בתפקידי ניהול בחברות ספנות עד יציאתו לגמלאות.
יורק היה ג'נטלמן ערירי שנפטר בבי"ח רמב"ם לאחר מחלה קצרצרה. נקבר בכפר יהושע.
יהי זכרו ברוך.
rotenbergכייכיי