A- A A+

גוטסמן

נמסר על ידי דב בראל-גוטסמן-בנו, ירושלים 

הסיפור של משפחת גוטסמן

סיפורם המופלא של שמונה מבניי דרוהוביץ שהסתתרו מספר חודשים במחבוא ובינהם אברהם גוטסמן ז"ל וקרול חיים אלטבך יבל"דא.
הסרט צולם על ידי עומרי בראל במפגש בין דור השני והשלישי למשפחת גוטסמן ולקרול אלטבך בסוף שנת 2020
החומר נמסר על ידי דובי בראל-גוטסמן מירושלים.

הארות של דובי בראל גוטסמן למגפש הבין דורי של 2 המשפחות},שנכתבו במרץ 2021:
להלן הסרט על המפגש בין בדור השני והשלישי למשפחת גוטסמן ולקרול אלטבך.
סיפורם המופלא של שמונה מבניי דרוהוביץ שהסתתרו מספר חודשים במחבוא וביניהם אבי אברהם גוטסמן ז״ל וקרול חיים אלטבך יבדל״א.
שנים ידעתי שאף אחד לא שרד לאחר שנתפסו כאשר הלשינו על המחבוא, אולם טלפון שקיבלתי ממילק וכטל הדהים אותי וכך נודע לי על שורד נוסף , ולמעשה נותרו בחיים, כך נודע לי מקרוב אלטבך,עוד אחד או שניים שלא חיו בישראל.
למעלה משנה בעליית גג, כשמתחתם היה גרמני שככל הנראה עסק ונשלח על ידיי השלטונות הגרמניים לטיפול בבארות הנפט באיזור.
מידיי בוקר יצא הגרמני לעבודתו .
האם ידע על המסתתרים?
תשובה לא קיבלנו.
רק הערכה.
השמונה הוסתרו על ידיי בעלת הבית , לא יהודיה, בית בן שתיי קומות ועליית גג, והגרמני התגורר בקומה הראשונה.
חברה של בעלת הבית הפולנייה היא ש הלשינה וכך נתפסו לאחר שהייה של למעלה משנה.
היה מעניין לשמוע על הפער בגילאים.
אלטבך היה ילד כבן שלוש עשרה.
אבא היה בוגר ממנו והמבוגר בן האנשים בן כ28
עד היום כך הבחנתי בדבריו של קרול אלטבך היה לו אבא מעין דמות סמכותית.
לא רק הפרש הגילאים.
אבא שלך ידע לשמור על קור רוח, למנוע חיכוכים בלחץ שבו כולם היו, אלה רק חלק מהדברים שהשמיע בפנינו.