A- A A+

תרומה לארגון

אנא עזרו לנו לעזור לכולנו
תרומתכם תעזור לכולנו להמשיך בפעילות למען עצמנו ולמען הדורות הבאים.

תרמו עכשיו

כרטיסי אשראי

ניתן לתרום באפליקציית ביט דרך מספר הטלפון: 054-421-0704

לקבלת פרטים על העברה בנקאית או משלוח שיקים שלחו מייל לכתובת:

mydrohobyczboryslaw@gmail.com