A- A A+

בקנרוט

נמסר על ידי אריה בקנרוט, ביתר עילית

תפארת בנים אבותם - זכרונות מבית משפחת בנקרוט

סיפורי משפחה:

חלק א

חלק ב

חלק ג

 (הערה: מדבור בספר "תפארת בנים אבותם - זכרונות מבית משפחת בנקרוט" שחולק ל-3 פרקים).