A- A A+

שרייר אלפרד אלפרד שרייר (1922–2015)
מוזיקאי וזמר, "היהודי האחרון של דרוהוביץ'", שגדל בעיר, שרד את השואה וחזר לחיות בה לאחר המלחמה.
הנציח בנגינתו ובסיפוריו את תולדות יהודי דרוהוביץ' וגליציה ותרבותם.

שיחה עם אלפרד שרייר- מסע שורשים 2012אלפרד שרייר מספר על ברונו שולץ