A- A A+

הופמן

נמסר על ידי אליזבט הופמן, תל אביב

קיראו את סיפרו של הנריק הופמן "מדרוהוביץ לארץ המובטחת"

מדרוהוביץ לארץ המובטחת - חלק ראשון

מדרוהוביץ לארץ המובטחת - חלק שני

מדרוהוביץ לארץ המובטחת - חלק שלישי

יורם הופמן מספר על המשפחה במפגש זיכרון בסלון בכ"ס ב-12 לאפריל 18

מודעה בעתון CHWILA מ-31 מאי 1926 על מרפאתו של ד"ר אליאש הופמן:
Hoffman