A- A A+

גרול

מתוך אזכרה שנתית של ארגון דרוהוביץ בוריסלב והסביבה לנפטרי 2019-2020 ב-zoom -מ-24.12.2020
החומר נמסר על ידי בתו יונת אפרת.

לושק גרול ז"ל
בן דוד ושושנה גרול
נולד ביום ה- 1920.12.6 בדרוהוביץ'
נפטר ביום ה- 2020.1.3 בקיבוץ מרחביה
לושק היה פעיל מאוד בתנועת השומר הצעיר בפולין.
הוא עלה לארץ לבדו בגיל 17 וחצי בשנת 1938 .אחיו הגדול משולם, עלה שנתיים לפניו.
את אשתו במשך 62 שנה רחל ז"ל הוא הכיר מתמונה.
חבר קיבוץ מרחביה טס לפולין והביא תמונות מקיבוץ מרחביה שאליו חברי ההכשרה היו מיועדים
להגיע, ובין התמונות הייתה התמונה של רחל הבת הראשונה של הקיבוץ. לושק התאהב בה מייד.
וכך, לושק הגיע לארץ, לקיבוץ מרחביה והתחתן עם רחל .
התגייס לצבא האנגלי ל " חטיבה יהודית לוחמת" אשר נלחמה באיטליה במלחמת העולם השנייה.
במלחמת העצמאות הקיבוץ הופצץ בידי המטוסים העיראקים.
לושק ירה נגדם במכונת ירייה מיוחדת וכך הגן על מרחביה.
הוא עבד בעבודות רבות בקבוץ.
הוא למד כלכלה, עשה דוקטורט בכלכלה ולימד שנים רבות באוניברסיטת חיפה ובמכללת יזרעאל.
הוא אהב מאוד את חיי הקיבוץ השיתופיים, ולבו כאב עד מותו על כך שהקבוץ הופרט וחיי השיתוף
הצטמצמו מאוד.
נולדו לו ולרחל שלושה ילדים: ידידיה, ורדית ז"ל ויונת.
קבור ליד אשתו האהובה רחל, ולבקשתו שני הקברים אוחדו. מכסה אותם מצבה משותפת.
יהי זכרו ברוך.מסר - לושק גרול. ראיין ד"ר צביקה רייטר, 2016.

לושק נולד בדרוהוביץ' בשנת 1920 לדוד ורוזה-שושנה ז"ל. ללושק היה אח מבוגר, משולם-מונדק.
לושק עלה ארצה בשנת 1938 למקווה ישראל, בעקבות אחיו.
הוריו לא שרדו את השואה. אמו נספתה בטרבלינקה ואביו נורה בדרוהוביץ'.
בשנת 1942 התגייס ליחידות חיל הרגלים היהודי בצבא הבריטי מהם הוקמה הבריגדה היהודית. לושק נדד עם הגדודים למצרים ומשם לאיטליה, שם לחמו נגד הצבא הגרמני בשתי חזיתות. עם תום הקרבות, אנשי הבריגדה עסקו בהובלת פליטים מדכאו וברגן-בלזן שבגרמניה ומטהאוזן באוסטריה, למחנה שהוקם על ידי הבריגדה באיטליה ומשם הועלו לארץ.
לושק מתגורר בקיבוץ מרחביה. הוא למד לתואר ראשון ושני בכלכלה באוניברסיטה העברית ולתואר דוקטור בפריז ושימש מרצה לכלכלה באוניברסיטת חיפה.
ללושק ולאשתו רחל ז"ל לבית יערי, שני ילדים: יונת אופיר וידידיה יערי .

ראיון במסגרת פרוייקט תיעוד דור תש"ח - עמותת תולדות ישראל מראיין וצלם: פלג לוי 10.11.2015 - צפו בראיון.

תמונות של לושק שנמסרו על ידי בתו -יונת אופיר

לושק ורחל במצרים. במהלך שירותו הצבאי בבריגדה רחל באה לבקרו.
lushek21

לושק ואחיו הבכור משולם
lushek3

משפחתו של לושק : אבא אמא וסבתא ושני האחים
lushek14


רחל ולושק גרול
lushek22

לושק גרול
lushek1