A- A A+

קרניאלי

נמסר ע"י ד"ר צביקה רייטר, 2018

אביה של עליזה אסא לבית קרניאלי, משה-מוניו ז"ל, נולד בלבוב ומגיל צעיר חי בסחודניצה ביחד עם אמו אלקה לבית זלינגר. לאב היו שני אחים – יחיאל ז"ל שעלה ארצה בטרם המלחמה ומרדכי, שעקבותיו אבדו במלחמה. הוריו של משה נספו בשואה.
אמה של עליזה, רוניה ז"ל לבית שטיסל, הייתה ילידת בוריסלב. אחיה, מארק, נספה באושוויץ יחד עם האם. אביה של האם, יצחק-אייזיק, הובל למאוטהאוזן ומשם לאושוויץ, שם נספה.
אבא של עליזה נדד בקזחסטן לאורך המלחמה ולאחר שחזר לסחודניצה ההרוסה המשיך לקטוביץ, שם הכיר את אמה של עליזה, שהגיעה מליכטנוורדן. הזוג נדד לאיטליה, התחתן בנפולי ועלה באניית המעפילים "מורדי הגיטאות" שנתפסה על ידי הבריטים ונוסעיה הוגלו לקפריסין, שם נולדה עליזה. בהמשך, עם עלייתם ארצה, נולד אחיה חגי.
עליזה עבדה כגננת שנים רבות ובהמשך ניהלה אולפן לילדים עולים חדשים בבית ספר תיכון.
עליזה נשואה למשה ולהם שלושה ילדים וחמישה נכדים.


נמסר על ידי הבת עליזה אסא ומהנכד רוי אסא
צפו בעדותו של משה (מוניו) קרניאלי ליד ושם.

חלק ראשון:


חלק שני: