A- A A+

בסיוק -גרינברג


מסרה אורלי רייס - חיפה, דור 3, ראיין ד"ר צביקה רייטר, 2018

עמליה בת לרחל וזאב גרינברג, נולדה בפולין בפרברי בוריסלב ב-1/1/1927. גדלה במשפחה שעסקה במסחר. לעמליה היו שני אחים. האח הגדול וילק, שרד את השואה ועלה לישראל, ואברהם, אחיה הקטן, נספה בשואה.
עמליה שרדה את השואה, כשחלק מהתקופה שהתה בגטו בוריסלב ועבדה ובהמשך התחבאה בבונקר עם 10 יהודים נוספים. מי שהחביא אותם היה עו"ד בשם מחניצקי, יהודי שהתחזה לגוי פולני.
לאחר המלחמה למדה בביה"ס לאחיות ועבדה בפולין כאחות.
לימים, הכירה את אפרים בסיוק, ונולדו להם שני ילדים, רחל (בסיוק) ומארק, שנפטר בגיל שלושה חודשים ממום בלב.
בשנת 1957, עלתה המשפחה לארץ באונייה דרך איטליה, והשתקעה בחיפה, אליה עלו גם אחיה וילק ודודה לונק.
עמליה עבדה שנים רבות בקופת חולים כללית, כאחות במחלקת עיניים.
לימים נולדו לבת רחל 2 ילדים : ניר ואורלי. היא חלתה בסרטן בשנת 1996, ונפטרה בתחילת שנת 1999.
עמליה נפטרה בחיפה בגיל 90 ב-5/5/2017.