A- A A+

אנצויג


החומר נמסר על ידי בנו רוני אנצויג -נתניה.

אברהם אנצויג (Avraham Endzweig) ז"ל בן משה ורבקה לבית שמידט נולד ביום ה- 25.6.1935
בפרוכניק ליד דרוהוביץ' נפטר ביום ה-11.1.2022 בנתניה.
ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה משפחתו עברה לרוסיה ומשם לסיביר לעיר אומסק. לאחר מות האחים הצעירים, נשארו אחיו אריה והוריהם. ב-1940 לאחר מות האם, האחים הועברו לבית ילדים נוצרי. היו שם שמונה ילדים יהודים. ושהו שם עד גמר המלחמה ב-1945. אחר סיום המלחמה חזרו לפולין. לבית ילדים פולני. שליחים של הג'וינט הבריחו אותם בדרך לא חוקית מבית הילדים הפולני. מוזנחים, מזוהמים ורעבים הגיעו לבית הילדים של זוג יהודים מופלאים בשם בוקה ושרה בעיירה גסטה פסטה. הם היו קבוצה של 30 ילדים, ביניהם פרופסור שבח וייס, שהוכנסו למסגרת חיים נורמליים של לימודים כולל עברית ועבודה עברית. טופלו במסירות ללא גבול על ידי שרה ובוקה וכל הצוות. אחיו, אריה חבר לאביהם בגרמניה, אך אברהם וקבוצתו נשארו במשך שנתיים באיטליה במנזר ליד מילאנו. עם קום מדינת ישראל נפרדו משרה ובוקה. עלה ארצה ב-
8.11.1948 באוניה טיטי, למוסד לילדים "אלוני יצחק". למד נגרות רהיטים, וב-1953 התגייס לחיל התותחנים. בשנת 1962 נישא לשרה לבית קורנפלד. בתחילת שנות ה 70' התחיל לעבוד ביהלומים בנתניה בגיל 70 אברהם פרש לפנסיה הותיר אחריו אישה ו-4 ילדים- שלוש בנים ובת, 10 נכדים ו7 נינים.
יהי זכרו ברוך.