A- A A+

עתיר,ריך,וידמן,בקנרוט


המידע נמסר על יד הנכד ברוך עתיר, תל אביב יפו

סבתי פנינה (פרל) ריך ואמה רחה (רצה) ויידמן (בקנרוט) נרצחו בסכודניצה כשהגיעו הגרמנים. לאחיה של סבתי, ממשפחת וידמן, היה בית עם גן גדול בדרוהוביץ. אשתו אפתה כל יום ששי חלות לעניים. בנו הרופא, ד"ר יצחק וידמן, הגיע עם צבא אנדרס לארץ ומשם לארה"ב, שם התחתן עם בת של בן דוד ממשפחת בקנרוט. הם חיו בברוקלין ונולדו להם שלושה ילדים. דוד וידמן בן גילו וחבר קרוב של אבי הגיע מפולין ב-1956 חי בחולון והותיר בת ובן ונכדים.
סבי, יעקב ריך, יליד בוכניה נראה לאחרונה במחבוא בגטו.
אבי, שמואל עתיר (ריך), הגיעה לארץ ב-1939. ברונו שולץ היה מורה לציור שלו.