A- A A+

שפייכר


 נמסר על ידי אדולפו (דולק) שפייכר, ירושלים
שיחה עם אדולפו שפייכר- צולם במפגש בינדורי ב- 8 לנובמבר 2013 בירושלים, ארגון דרוהוביץ', בוריסלב והסביבההחומר נמסר על ידי סילביה חפץ הבת ירושלים ואורלי אור הנכדה ת"א
אדולפו (דולק ) שפייכר

נולד בד' בסיוון 1923בבוריסלב , להוריו מלכה ודב ברל הי"ד
נפטר בי"א כסליו 2016 בירושלים.
דולק היה הילד האמצעי במשפחתו . מתוך שושלת המשפחה של 130 איש נותרו הוא ועוד כשלושה בני דודים. אחיו הבכור נתן נרצח בשל היותו קומוניסט, הוריו ודודיו נרצחו במחנות ההשמדה בלזץ ואושוויץ
הוא נלקח לפלשוב , ברח, נתפס והובל למאטהאוזן שם עבד בעבודות כפייה עד שחרורו ב-5 במאי 1945
כשהסתיימה המלחמה נישא לבחירת ליבו ואהובתו שיינדל פיולון , ניצולת שואה ופרטיזנית לוחמת, 70 שנה היו נשואים באהבה שאין שנייה לה.
לשניים שני ילדים, חמישה נכדים וחמישה נינים להם דולק קרא כל העת "מפעל חיי מפעל הפיס שלי"
בארגנטינה הטביע את חותמו בכל מקום בו הגיע: סמל למופת למצוינות, להטמעת הציונות להוקרת האחר, הנצחת השואה, קהילה וערבות הדדית.
מורשתו הייתה : "השתדל להיות איש במקום שאין אנשים"
פעל בעמיה, והיה יו"ר הקומיסיון והקים את אבני הדרך לביה"ס היהודי ע"ש ח.נ. ביאליק בלה פלטה .
בהגיעו לישראל כיהן כ- יו"ר לעולי דר' אמריקה בירושלים, רכז עלייה וקליטה ב"לעולי דר' אמריקה" יו"ר קהילת בוריסלב דרוהוביץ בשנים ,1998-200 2 חבר לנשות ה"בני ברית" והקים מסעדה לעולי רוסיה עליה קיבל את אות המתנדב המצטיין מראש עיריית ירושלים,
פרוייקט הדגל של דולק היה הקמת אתר הנצחה בלז'ץ הוא פעל ללא לאות בנושא מול ראש ממשלת פולין לך ולנסה, שגרירנו מר שבח וייס ויהדות ווישינגטון. בזכותו הוקם הוקם! .
אדולפו הוקיר את מצוקת האחר ,הנצחת השואה , אהבת המולדת, ובעיקר הדגיש והנחיל את המשפט " עם ישראל חי".
מעוניינים לעזור

על מנת שנוכל להמשיך בפעילות המבורכת של העמותה נשמח לתמיכתכם בצורת תרומה לעמותה דרך חשבון הפייפאל שלנו.