A- A A+

קסטנבאום-פוקסנמסר על ידי חנה גרנות, כפר סבא

אימי מרים קסטנבאום ז"ל נולדה בדרוהוביץ בשנת 1912. היו לה ארבעה אחים ושלוש אחיות. 
אחיה אברהם אהרון קסטנבאום ז"ל היה ממייסדי הפועל המיזרחי וממקימי ההתיישבות הדתית בארץ ישראל.

מרים קסטנבאום - פוקס

קישור לעץ המשפחה