A- A A+

איזנשטיין -תדמור

מתוך אזכרה שנתית של ארגון דרוהוביץ בוריסלב והסביבה לנפטרי 2019-2020 שהתקיים ב-zoom בתאריך 24.12.2020
החומר נמסר על ידי בנה דוד תדמור -קיבוץ כפר החורש.

סידוניה תדמור (וונה- VUNA) ז"ל
בת הרש ובלימה אייזנשטיין
נולדה ביום ה-16.12.1928 בבוריסלב
נפטרה ביום ה-7.6.2019 בחיפה
סיפור חייה שזור לאורך ההיסטוריה של המאה הקודמת על כל מרכיביה.
גדלה בבית בורגני אמיד, דבר שבא לידי ביטוי בהשכלה רחבה ובטעם משובח.
ילדותה נקטעה עם פרוץ מלחמת העולם השנייה וכיבוש פולין ע"י הרוסים תחילה,
והנאצים בהמשך. יחד עם אמה בלימה, שבזכותה שרדה, עברה את הגיהינום:
פלאשוב, גטו קראקוב, מחנה ההשמדה אשוויץ, רצח אביה הרש, ולקינוח מסע
עם הגרמנים הנסוגים לדרזדן לעבודות כפיה.
עם תום המלחמה, חזרה לפולין, השלימה את החסר בלימודים, רכשה תואר
בחשבונאות, נישאה לגבריאל ובהמשך ילדה את דוד, בנה היחיד.
בשנת1957 ,כשניתנה האפשרות הראשונה לצאת מפולין, עלתה המשפחה לישראל,
תחילה לירושלים. מיד רכשה את השפה והשתלבה במהרה בעבודה כרואת חשבון,
דבר שהעסיק אותה עד גיל 80 .
בשנת 1961 עברה המשפחה לחיפה, בעקבות משרתו של הבעל גבריאל כמנהל
המוזיאון לאמנות חדשה בעיר.
לפני כשלושים שנה התאלמנה.
אותות השואה ,)מלבד המספר המקועקע על הזרוע(, לא ניכרו כלל במהלך חייה.
אהבה את החיים, ושפעה אופטימיות. משחק הברידג', קריאת ספרים וטיולים
ברחבי העולם הפכו לתחביביה העיקריים.
הייתה גאה בנישואי הבן לרותי, וכמובן גולת הכותרת 4 הנכדים ו 7 הנינים האהובים.
יהי זכרה ברוך.