A- A A+

סקלר-נילר-בריקנשטיין


נמסר על ידי שרה פרייס, רמת השרון

סיפור המשפחה:


הורי ילידי בוריסלב. הם נפטרו כשעוד הייתי צעירה, ולמעשה אין לי כל ידיעות עליהם.

שם אימי: תרצה (תשקה) בריקנשטיין (זהו שם נעוריה) ושמות הוריה: זיסל, וזליג. היו לה 3 אחיות.ידוע לי שהיה להם קיוסק וכן חנות לממכר עורות לסנדלרים.

שם אבי: צבי (או הרש או הרמן) סקלר. מאוחר יותר הוא אימץ את שם נעוריה של אימו, נילר, וכך נקראנו בארץ. לאבי היו 3 או 4 אחים ואחות. שמות ההורים: שרה ומרדכי

הם נישאו אחרי המלחמה בוולבז'יך, ועלו לארץ  ב 1950. התגוררו בעפולה. שם אני נולדתי.

תמונות המשפחה:

מכתב על תולדות חייו שכתב הרמן נילר בפבר 1945 לשלטונות צבא פולין בבקשה לגייסו לצבא הפולני .