A- A A+

דרימר ויסוקי


אירנה ויסוקי -הדלקת נר דרוהוביץ - באזכרה שנתית בשנת 2019:
17 אלף יהודים חיו בדרוהוביץ טרם המלחמה. רק כ-400 ניצלו ובהם כל משפחתה של אירנה, הוריה לאה ויעקב ואחיה מרסל. המשפחה שהתה במשך המלחמה בגטו בדרוהוביץ ובעת האקציות התחבאו אצל גויים או במחבואים באדמה. לפני חיסול הגטו נמלטה המשפחה והסתתרה בבית משפחת סווינסקי בכפר סמוך עד סוף המלחמה. משפחת סווינסקי הוכרה כחסידי אומות העולם ואירנה ומשפחתה שומרים קשר עם צאצאיהם. לאחר המלחמה, כשאירנה היתה בת 8 עברה המשפחה לשלזיה ועלתה ארצה ב1963. האח מרסל עבר להתגורר בארצות הברית והוא פעיל במוזיאון השואה בוושינגטון. אירנה, בוגרת הטכניון בוורצלב בתחום הנדסת בנין עבדה בתפקידים בכירים במשרד השיכון. אירנה נשואה למנס ולהם שני ילדים מיכאל ותמר וששה נכדים.


נמסר על ידי מרסל דרימר, ארה"ב:

לשרוד את השואה בפולין

אודות דודם של מרסל ואירנה, אברהם (בומק) גרובר. אשתו בלימקה ובתם הקטנה ליבה נרצחו ביער ברוניצה.

השווי העצום של טבעת יהלום מזויפת

עדות הצלת המשפחה ביד ושם

משפחת סווינסקי הצילה את משפחת דרימר והחביאה אותם בחוותם.

ראו תמונת פגישת המשפחות דרימר וסווינסקי בדרוהוביץ ואת תמונת מריה וורלובסקה נכדת המשפחה שהצילה את משפחת דרימר

המסע לדרוהוביץ'

קראו את הספר לבנות ולהיבנות של אירנה ומנס ויסוקי

עדותה של אירנה ויסוקי ביד ושם:

חלק 1חלק 2חלק 3חלק 4חלק 5חלק 6