A- A A+

בדיאן-גליצה-סילשי


נמסר על ידי חנה סילשי, רחובותבתמונה: בני הדודים של אמא

סיפור מרגש על מסתור מהנאצים בפולין

אני בר מזל

כתבה על המסתור בבונקר - חנה סילשי

חנה סילשי נפגשת עם נכדות מצילה מהבונקר

סיפור הצלתה של המשפחה בסיפרו של ברנרד מאייר קבורים בעודם בחיים

שיחה עם חנה במפגש בינדורי  ב-5 לדצמבר 2014 ברחובות


עדותה של חנה סלישי ביד ושם

חלק 1חלק 2חלק 3חלק 4חלק 5