A- A A+

מרמלשטיין


החומר נמסר על ידי הבת -מרמלשטיין פנינה (2015)

משה מרמלשטיין ז"ל

בן דוד ופנינה, יליד בוריסלב פולין, 1.6.1922. נפטר בתל אביב ב-20.4.2014
ילדות נודדת, לימודים, חופשות אצל סבא בכפר.
עם כניסת הגרמנים נותק מאמו ואחותו.
נשאר עם אביו במחנה,. עבדו בימים ובנו בונקר בלילות.
נתפסו בדרכם לבונקר והועברו למחנה סן-ולנטין.
הועבר בין מחנות עד שנשלח למחנה אבנזיי, ברח והצטרף לבריגדה והגיע לאיטליה.
היה אחד ממאה הכפילים.
ארץ ישראל, אימונים שמירה עבודה - תל אביב.
הקים משפחה.
איש שקט, חים שקטים, עבודה קשה וגידול משפחה.
איש טוב לב.
בחודשיו האחרונים היה חווה בלילות את המחנות ומדבר עם אביו שהיה חוזר ואומר לו
"תאכל מוישל'ה תאכל" בבוקר היה מספר ושנינו היינו בוכים.
משה מרמלשטיין - מענטש (בן אדם).

 moshe intro