A- A A+

אייזלר-שרייר


צפו בעדות שהלנה אייזלר נתנה בשנת 2015 לארגון דרוהוביץ בוריסלב והסביבה

מעוניינים לעזור

על מנת שנוכל להמשיך בפעילות המבורכת של העמותה נשמח לתמיכתכם בצורת תרומה לעמותה דרך חשבון הפייפאל שלנו.