A- A A+

Hendel-Schreier-Oberlander


Submitted by grandson Shlomo Wygodny, Ramat Hasharon
Please see Zofia Hendel Schreier - Oberlander life story at Yad Vashem:
Part One
Part Two

הקלטה של רגינה רבקה אוברלנדר 
התקבל מאת מיכאל אוברלנדר הנכד שהקליט אותה ב- 1985, באמצעות שלמה ויגודני בן דודו.

בצלאל וסופיה הנדל שרייר בברלין, אמצע שנות השלושים

hendel


יושבות - אחיות משפחת שרייר. מימין: בלימה, סופיה, רגינה (רבקה), מלצ'ה (עמליה). עומדים מימין – האחים אוסקר וצילה (ציפורה), בת הדודה מלצ'ה (עמליה) דיסטלר ואחיה אייזק יעקב דיסטלר.

shreier


ראו תעודות של בצלאל הנדל: תעודת רישום תושב, כרטיס עבודה ו"הזמנה" לאקציה.
לפי הסיפורים , בצלאל הנדל התמים באמת הלך אליה, אבל בדרך פגש מישהו שאמר לו שצריך לברוח.