A- A A+

Weiss


Submitted by Prof Shevach Weiss, Haifa

Family Stories:

 Shevach Weiss story

About Prof. Weiss

Conversation with Aharon Weiss

Testimony chapters -Who knows the man in the wallהחומר נמסר על ידי בתו של פרופ וייס

פרופ' שבח וייס ז"ל

בן גניה ומאיר
נולד - ,5.7.1935 בוריסלב
נפטר - ,3.2.2023 רמת גן
פרופ' למדע המדינה, כיהן כחבר כנסת ויושב ראש הכנסת ה.13- שימש כשגריר ישראל
בפולין ולאחר מכן כיושב ראש מועצת "יד ושם" העולמית.
שבח היה שורד שואה, שהדגיש כי השקפת עולמו עוצבה דרך בקיע צר בקיר הצפוני
בדולנה-וולנקה בבוריסלב כשהיה כבן שש, עת הסתתר בכפל קיר שאביו מאיר הכין בטרם
פורענות. שתי שכנות, פולניה ואוקראינית, שזכו להכרה כחסידות אומות העולם סייעו לשבח
ולמשפחתו, ששרדה את השואה - הוריו, אחיו: חברנו היקר אהרן - יבדל"א ואחותם, מילה,
דודתו, בנה ושכן.
שבח עלה ארצה בעליית הנוער ב.1947- כסטודנט עבד כחידונאי, בין היתר בקול ישראל.
הוא למד באוניברסיטה העברית בירושלים, שם סיים גם את לימודיו לתואר שני ולתואר
דוקטור במדע המדינה. שבח לימד בחוג למדע המדינה באוניברסיטת חיפה, והתמחה בין
השאר בחקר מערכת השלטון המקומי ובמיוחד בחקר הפרלמנטריזם בישראל.
1969-1981 היה חבר מועצת העיר חיפה
1981-1999 כיהן כח"כ לכנסת מטעם מפלגת העבודה
1992-1996 כיהן כיו"ר הכנסת ה13-
2000-2004 שגריר ישראל בפולין
2000-2006 כיהן כיו"ר מועצת יד ושם
שבח חיבר למעלה מעשרים ספרים בתחומי התמחותו המדעית ובנושאי השואה.
שבח היה שותף ותומך בארגון יוצאי דרוהוביץ '-בוריסלב לאורך שנים רבות.
היה נשוי לאסתר ז"ל ובמותו הותיר אחריו בת, בן, אח, נכדה ואחיינים.

יהי זכרו ברוך.

Aharon Weiss's story