A- A A+

Markel

מתוך אזכרה שנתית של ארגון דרוהוביץ בוריסלב והסביבה לנפטרי 2019-2020 ב-zoom -מ-24.12.2020
החומר נמסר לע ידי בניו שלמה ושמאי מרקל -חיפה/ת"א

מרדכי מרקל ז"ל
בן זלמן (סלומון) ולאה
נולד בשמחת תורה 24.10.1924 בבוריסלב
נפטר ב-ו' אדר התש“פ 4.3.2020 בחיפה
בשנת 1941 בתחילת מלחמת העולם ה-II , כנער צעיר, נאלץ התייצב כל יום לעבודות כפיה
בסלילת כבישים ובחברת נפט, עבודה קשה ללא הפסקה ללא תשלום, ללא מזון.
לא היה אז בגטו, לא רדיו לא עיתון ולא ספרים.

הוא הצליח לשרוד שלוש אקציות של הנאצים, באקציה הרביעית נרצח אחיו לידו וליד אביו.
לאחר שתי אקציות נוספות, נשלח בקרונות רכבת יחד עם אמו ואביו לאושוויץ.
מהרכבת הוא ברח ליערות לכיוון העיר דרוהביץ'.
בשנת 1944 כשהגיע הצבא הרוסי לבוריסלב, ועם שחרור מחנה המוות אושוויץ, נודע לו כי
נשארה בחיים קרובת משפחה שלו מבוריסלב. הוא הגיע לאושוויץ ומצא את אמו ששרדה את
אושוויץ.
נשאר בפולין עד שאמו חזרה לאיתנה, ואז עלו לארץ ישראל.
בישראל התיישבו בחיפה, בה עבד תחילה בבית חרושת לגזוז, ובמשך שנים רבות בעבודה
קשה בשוק הסיטונאי של חיפה.
בשנת 1950 מרדכי נישא לאשתו חנה נושיה ונולדו להם שני בנים, מהם יש לו שישה נכדים
ושישה נינים.
יהי זכרו ברוך.Submitted by: Mordechai Markel, Haifa

Family stories:

Exodus from Hell / Mordechai Markel 

The Remarkable Story of Mordechai Markel - PDF

Mordechai Markel's website

The History of our FamilyThe History of our Family

The story of the survival of Markel-Seeman family


Mordecai Markel's Remarkable Story of Suvival - The Markel and Seeman Families (Jewishgen, by permission)


Testimonies:

Exodus from Hell / Mordechai Markel (youtube)