A- A A+

Schechter-Kesselman-Kamerman

מתוך אזכרה שנתית של ארגון דרוהוביץ בוריסלב והסביבה לנפטרי 2019-2020 ב-zoom -מ-24.12.2020
החומר נמסר על ידי בתו בלילוס מירה בת ים.

שכטר הרמן (סוניה) ז"ל
בן פרימה והנריק
נולד ביום ה-12.8.1925 בדרוהוביץ'
נפטר ביום ה-11.9.2019 בישראל
כשהיה בן עשר המשפחה עברה ללבוב שם התגוררו עד המלחמה.
רוב משפחתו נספתה בשואה.
הצליח לשרוד אחרי הרבה קשיים ומזל, והתגייס לצבא באדום.
אחרי המלחמה חזר לדרוהוביץ' והתחתן עם חיה, ושם נולדו שני ילדיו.
עלה לארץ בשנת 1959 ,אחרי שהייה של 3 שנים בפולין.
מיד החל בעבודתו בבתי זיקוק שבחיפה.
בשנים האחרונות לחייו גר בדיור מוגן ליד בתו, הנכדים והנינים עד שנפטר בספטמבר 2019.
זכורה האופטימיות הרבה שתמיד הפגין, ורוח ההתנדבות שליוותה אותו כל חייו למען
אנשים שזקוקים לעזרה.

יהי זכרו ברוך

Submitted by Herman Schecter, Bat Yam
Family roots

Herman's storyAn interview with Herman Schecter, filmed at the Intergenerational Gathering, Dec 5th, 2014, Rehovot.