A- A A+

Fuks

החומר נמסר על ידי רעייתו טליה, נתניה

פוקס קובה
בן רגינה וצבי (הרמן)
נולד ב19.3.1931- בדרוהוביץ'
נפטר ב- 14.8.2021 בנתניה

חי כילד בדרוהוביץ' חיים יהודיים שלווים ושקטים עד שפרצה המלחמה.
עם פרוץ המלחמה, נמלטה המשפחה כולה לקזחסטן וכך שרדו את השנים הקשות בקולחוז.
למרות תלאות וייסורים, רעב וחולי, המשפחה בשלמותה ניצלה ושרדה- הוא , הוריו ושלוש
אחיותיו חזרו לפולין בתום המלחמה.
היו בין הבודדים ששרדו.
קובה שהיה ציוני, הצטרף כנער לשומר הצעיר וב- 1949 עלה ארצה עם חבריו לתנועה,
באוניה גלילה, והתיישב בקיבוץ עמיר שבגליל.
הוא התגייס לצבא, סיים קורס קצינים, ולחם בכל מלחמות ישראל.
נישא לטליה סגל, צברית, דור שביעי בארץ .
הניח אחריו את אשתו, שתי בנות, שלושה נכדים ושני נינים.

יהי זכרו ברוך.