A- A A+

Koch-Lilien


לושה - לאה לילין לבית קוך, בת ברטה שטרוק וולקס וסולומון קוך, אחות בכורה לאנה
נולדה בבוריסלב ב 22.11.1929
נפטרה ב-27 לפברואר 2017 בגיל 87 בתל אביב.
ילדותה המאושרת והרגילה נקטעה על ידי המלחמה. אביה גוייס ואמה ואחותה נתפסו ונשלחו לבלזץ. את המלחמה עברה כילדה, נודדת בין מכרים ושכנים גויים, מחפשת מסתור ביערות ונקלעת לסיטואציות קשות. היא נתפסה לא פעם ונחלצה לא מעט בזכות תושייתה וחושיה המחודדים.
ב1945 בתום המלחמה התחילה ללמוד בבית ספר חקלאי של קיבוץ הכובש ב - ולברז'יך בשלזיה וב - 1946עברה להמשך ההכשרה בפרייביץ.
ב - 1948 לאחר מסע ארוך על "אקסודוס" נחתה בארץ ישראל. בארץ החלה ללמוד בבית ספר לאחיות בבאר יעקוב והכירה את שאול לילין, שורד, פרטיזן יליד לבוב. הם נישאו ב 1954 ויחד הקימו משפחה קטנה חמה ואוהבת.
לושה הייתה אישה חכמה, צנועה, אהובה שאהבה לבלות לרקוד ואת הים. בעלה, ביתה ונכדה היו משוש חייה ואהבתה הגדולה.
want to help

In order to continue the activity of the association we will be happy to welcome your support in the form of donation through our PayPal account.