A- A A+

Roots Trip 1992


נמסר על ידי חני פולטורק (פינקלר) ביתם של ג'וניה ומונדק פינקלר
המסע תועד ע"י צבי הייליג.
המסע נערך ע"י צבי ומינה הייליג וג'וניה ומונדק פינקלר, אשר נסעו לחפש אחר אתרי הרצח של יהודי בוריסלב דרוהוביץ והסביבה, לצורך תיעוד והקמת אנדרטאות.
כמו כן, מצולמים טקסי זיכרון, שנערכו בהשתתפות יהודי הקהילה המקומית בבית המטבחיים בבוריסלב, במרז'ניצה ובדרך לסחודניצה.

Roots Trip 1992תמונות