A- A A+

LubianikerSubmitted by Moshe Lubianiker, first generation from Borislaw
Please see the interview with Moshe Lubianiker, Ephriam Klainer and Dalia Lubianiker


נמסר על ידי רעייתו דליה.

לוביאניקר משה (אדמונד) ז"ל
בן אריה (ליאון) ואנה לבית שוורצברג (בקר). נולד ביום ה- 6.7.1930בבוריסלב.
נפטר ביום ה- 16.4.2021 בגבעתיים.
האב אריה היה חשמלאי מתח גבוה שעבד במקצועו במכרות הנפט של בוריסלב. משה הוריו ואחותו פולה, חוו מספר אקציות בהם נשלחו יהודים למחנות ריכוז והשמדה. באחת מהן, שארעה בפורים 1943 נתפס משה, ורגעים לפני שנשלח להוצאה להורג ביערות הסביבה, ניצל בידי שוטר יהודי שהחביא אותו מתחת לרצפה כפולה באולם הקולנוע בו רוכזו המועמדים להוצאה להורג. במהלך 1943 בנה אריה, אביו של משה ביחד עם משפחה נוספת, בונקר ביערות הסביבה, אליו נמלטו ובו חיו במשך מספר חודשים עד שנתפסו והוחזרו לגטו. במאי 1944 הועברו משה ומשפחתו למחנה ריכוז פלאשוב, שם הופרדו הנשים מהגברים. זו הייתה הפעם האחרונה בה ראה משה את אימו אנה ואחותו פולה. בסוף 1944 נשלחו משה ואביו כבעלי מקצוע לגרמניה לסייע לגרמנים במאמץ המלחמתי. משה שהיה רק בן 14 הוצג אז כבעל מקצוע – עוזר חשמלאי וכך שוב ניצל ממות. עד סוף המלחמה "בילו" משה ואביו במחנה עבודה בבית חרושת לטילים בגרמניה.
משה עלה ב 1949 ארצה דרך קפריסין והוא בן 19. החל את דרכו בארץ במשטרה בחיל הקשר ואחר כך ביחידת המודיעין בצה"ל שלימים הפכה להיות 8200. בשנת 1952 נישא משה לדליה לבית שכטר, ניצולת שואה, ולהם נולדו שני ילדים: ישעיהו (שי) ודוד.
בשנות החמישים משה היה מראשוני העובדים של חברת IBM בישראל, ומראשוני מדריכי המחשוב והמדריכים לתכנות בארץ. המונח שטרודל (@) הוא פרי המצאתו של משה.
משה נפטר בן 91 כשהוא מוקף במשפחתו. הותיר אחריו 2 בנים, 6 נכדים ו-2 נינים אשר נהגו לשחק אתו כשהגיעו לבקרו.
יהי זכרו ברוך.lubianiker