A- A A+

Goldstein-Fishman

החומר נמסר  על ידי בנה יוסף (ספי) שקד, חיפה.

נולדה ביום ה 24- מאי 1930 בבוריסלב.
בת מאיר (מרצ'ין) גולדשטיין וזלטה (זינאידה) לבית פישמן.
נפטרה ביום ה 6 - פבר' 2017 (י' שבט תשע"ז) בשיבה טובה ברעננה.
באקציה הגדולה באוג' 1942 , שני הוריה נלקחו למחנה השמדה בלז'ץ
ונרצחו שם. יתר בני משפחת גולדשטיין נספו בשואה.
) במהלך המלחמה ועד שחרור העיר ע"י הרוסים, (ב 7- אוג' 1944
לאה שרדה כי הוסתרה בלפחות 11 מחבואים בעיר בוריסלב וסביבתה.
היא חייבת את הצלתה לאחיה המסור יוזק שאמר:
"אם אתה רצה לשרוד על אי בודד קח אתך ילד קטן שיהי לך למי לדאוג".
אחרי המלחמה לאה עברה מבוריסלב לבית יתומים כללי רוסי בלבוב.
בשנת 1946 עברה ללודז' לבית ילדים יתומים יהודיים שנתמך ע"י
הג'וינט "הלנובק". במקום זה לאה השלימה באופן אינטנסיבי את לימודיה
וקיבלה תעודת בגרות.
לאה עלתה לארץ דרך מרסיי והגיעה באוניה "פאן יורק" ביום ה 29- נוב'
.1948
סיימה בהצטיינות קורס למטפלות, והועסקה כמטפלת במוסד לתינוקות
של ויצ"ו במשך 9 שנים.
התחתנה עם סטודנט לכימיה, נחום מנדל, ועברה לירושלים.
נולדו להם 2 ילדים, יוסף "ספי" )שקד( ועירית )בועזי( וזכו לראות
ששה נכדים (נילי, נטע, איתן, טל, נדב וערן).
יהי זכרה ברוך!