A- A A+

Dauerman-Mayer


החומר התקבל מפרידה אנטוורג  -בתו של מאיר זאב.

קלרה מאיר ז"ל
א. נולדה בבוריסלאב ב – 22.2.1913.
ב. נפטרה בחיפה ב – 31.1.2015.
ג. שמות ההורים: הנרייאטה ויצחק דאורמן.

קורות חיים
קלרה נולדה בבוריסלאב בשנת 1913 להנרייאטה ויצחק דאורמן. היו לה שלושה אחים גדולים:
דולק דאורמן
הרמן דאורמן
לונק דאורמן.
בזמן מלחמת העולם השניה האי התחבאה אצל משפחה פולנית בבוריסלאב, בבור באדמה בתוך הרפת של אותה משפחה. במשך שנים ארוכות שמרה על קשר עם בתם של מציליה.
בעלה שירת בצבא הפולני ועם תום המלחמה עברו להתגורר במילאנו שבאיטליה.
במילאנו חיה חיים טובים וסיגלה לעצמה גינונים איטלקיים שתאמו להפליא את החוש האסטטי המיוחד שלה.
במילאנו חלה בעלה בסרטן ונפטר ב – 1958.
מכרה שלה, ממשפחת מאיר בארץ יצרה קשר בינה לבין יוסף מאיר, אף הוא יליד בוריסלאב שהתאלמן באותה תקופה מאשתו השניה.
ב – 1960 עלתה לישראל ונישאה ליוסף מאיר.
ליוסף היו שלושה בנים ובת, כולם כבר נשואים ובעלי משפחות.
קלרה השתלבה במשפחה באופן מושלם. היתה סבתא, אמא, חמות ורעייה למופת.
בארץ גיבשה חוג חברתי הן של דוברי פולנית והן של דוברי איטלקית, היתה פעילה בהתנדבות בארגונים רבים ותרמה רבות לחברה.
היתה אהובה על כל הסובבים אותה בזכות טוב לבה ונדיבותה הרבה, כמו גם הופעתה המרשימה והמיוחדת.
יוסף נפטר ב – 1997 בגיל 94.
קלרה האריכה ימים ונפטרה בגיל 102 בינואר 2015.
משפחתה זוכרת אותה בכבוד ואהבה רבה.
klara main