A- A A+

Schwarz Sharoni


נמסר ע"י הבת שרוני-שרף יעל מאבן יהודה
בנק (ברוך) שרוני
נולד: 1917, עלה לארץ: 1936, נפטר: 2002

בנק נולד ביום 24.05.1917 בדרוהוביץ פולין, בן בכור להוריו הרשל צבי שוורץ ורחל (לבית בראונר) שניכחדו בשואה.

בגיל 13 הצטרף לתנועת ה"נוער הציוני", בגיל 16 שימש כראש הקן ובגילאים 17-19 היה מזכ"ל התנועה בדרוהוביץ. בגיל 19, נאמן להשקפותיו, ביקש להגשים הציונות על ידי עלייה ארצה לקיבוץ. בספטמבר 1936 עלה ארצה עם סרטיפיקאט סטודנט – בניגוד לעמדת אביו, שנמנע מלהיפרד ממנו.

עם עלייתו ארצה הגיע לאוניברסיטה העברית, "תוך שנה" סיים את לימודיו והתייצב להגשמה ובניית הארץ, בעבודה קשה, בין היתר, בקיבוץ ב' במגדיאל, בקרית אתא, באושה ובנמל חיפה. בנק התנדב לסייע בהקמת קיבוץ חניתה בגבול הצפון ומשם יצא לאבן יהודה עם החלוץ להקמת קיבוץ תל-יצחק.

ביום כ"ז בתמוז, תרצ"ח (12.07.1938), עם שחר, עלו מייסדי קיבוץ תל-יצחק ובנק בכללם ובעזרת מתנדבים מהאיזור, משאיות וחומרי בניין הקימו יישוב "חומה ומגדל", חדש, קיבוץ תל יצחק.

בנק היה פעיל ציבורית וכלכלית בחיי הקיבוץ והתנועה. יצא לשליחות סודית להעלות את שארית הפליטה ולקנות נשק למדינה. "בית גדי" הוקם ביוזמתו כבית התרבות בקיבוץ על שם גדי מנלה, מילדי הקיבוץ, שנפל במרדף. היה מיוזמי והוגי רעיון הקמת "משואה" ואף נסע ברחבי העולם לגייס משאבים להקמתו, בנק יזם והקים את המפעל הקיבוצי (לשעבר) "מ.ל.ט" אותו ניהל שנים רבות.

בנק שרוני היה ה"מתנדב האולטימטיבי" עשרות שנים, בכל שדרות החברה הישראלית ו"למען" נזקקים, בהתמדה עיקשת ובמסירות אין קץ. שנים עמד בנק בטרמפיאדה בצומת כ"ס עם סנדווצים/שתיה לחיילים, נסע למחנות צה"ל עם חבילות שי לחיילים וצירף אל מסעותיו אלה ואל פעולותיו את בנותיו, נכדיו ונכדותיו למען הנחלת ערך ההתנדבות לדורות הבאים.

פעל למען ילדים חולי CF ונרתם לעשייה ללא גבול למען האוטיסטים ומשפחותיהם.
במשך שנים רבות עזר בנק לפצועי ונכי צה"ל, ובין היתר ערך לכבודם חתונות, מסיבות רבות בעזרת הקיבוץ, בעזרת חבריו הטובים ובעזרת תרומות שגייס.
כאשר נחשף למצוקת חסידי אומות העולם פעל למענם ועזר רבות גם להם.

שנים נהג בנק להרצות בנושא חסידי אומות העולם בהתנדבות, בכל הארץ. 550.000 איש, תלמידים, קציני וחיילי צה"ל האזינו להרצאותיו, שניתנו בפאתוס רב ונגעו בלב כל שומע.

באמצעות הרצאותיו על "המעשים המופלאים של חסידי אומות העולם", אותם הגדיר כ"אצולה האמיתית של המין האנושי", הגיע בנק ללב כל אזרח, ילד/ה ונער/ה בישראל להוכיח כי "אדם לאדם, אדם".

בנק זכה לקבל אות הצטיינות מנשיא פולין, לך ולנסה, על פעילותו למען חסידי אומות העולם.

יעל שרוני -שרף מספרת על אביה במפגש זיכרון בסלון בכ"ס ב-12 לאפריל 18