A- A A+

כנס האזכרה השנתי 2017

בערב האזכרה השנתי שלנו ב- 7.3.2017, עסקנו במורשת הרוחנית שקבלנו מבני משפחותינו, אנשי רוח ומעש, בדרוהוביץ', בוריסלב והסביבה, בבחינת "כי בידינו היא". השתתפו כ-350 חברים והאולם שאירח אותנו היה מלא עד אפס מקום.

התערוכה שלנו, "סיפור של חיים ומוות בדרוהוביץ', בוריסלב והסביבה", עוררה זיכרונות, עניין וכאב.

מוקד מיוחד ויקר בערב האזכרה שלנו, היה טקס הענקת "אות המציל היהודי" למשפחתו של מר נפתלי בקנרוט ז"ל על ידי נציגי הנהלת ארגון בני בני ברית העולמי, מר אלן שניידר ומר חיים רוט.  נפתלי בקנרוט הציל מאות יהודי דרוהוביץ' ובוריסלב בזמן השואה באומץ לב ותושיה מיוחדים במינם. רבים מאתנו חבים לו תודה לאין שיעור.

תודות לחברינו היקרים שעשו במלאכה - ורדה גבעולי, רונית אלפרין, שרה פרייס, יוסי רן, אורלי חפץ, אריק הייליג, דבורה בן משה-שוהם, צביקה רייטר, דייב בלום, יעל סמיקט, צופיה אייל-סמיקט, אלון יששכר ודניאלה מבור.

צפו בתמונות נוספות מהאזכרה השנתית