A- A A+

חנוכת בית הכנסת המשופץ בדרוהוביץ'


כ-300 איש השתתפו ברגע ההיסטורי של חנוכת בית הכנסת המשופץ בדרוהוביץ' ב- 17 ביוני 2018. שיפוץ הבניין נעשה על ידי אנשים טובים מדרוהוביץ' ומחוצה לה עבור ילדינו ועבור הדורות הבאים.
מטרתנו היא לזכור ולא לשכוח. נפעל לכך שהבניין היפהפה ישמש כמרכז לפעילויות תרבות וחינוך שייתרמו להבנת קורותינו, להפחתת גזענות ושנאת הזר ולסובלנות.
קראו את דברינו, שנישאו בטקס על ידי חברת ועד העמותה ורדה גבעולי, בשם הארגון.

בעברית
באנגלית
באוקראינית

קיראו מאמר בYnet על שחזור בית הכנסת בדרוהוביץ.
קיראו מאמר בJerusalem Post על טקס חנוכת בית הכנסת המשופץ.

ראו צילומים של בית הכנסת המשופץ וטקס האירוע.