A- A A+

מפגש דור ראשון ת"א 2016ב-25 לנובמבר 2016 קיימנו בתל אביב מפגש עם אנשי הדור הראשון מדרוהוביץ', גב' אוטיליה גרינשלג ומר ארנולד שוורץ וכן גב' יהודית רוזנבלום, דור ראשון בוריסלב.

למעלה מ-20 מחברינו בני הדורות ה-2 וה-3 שמעו מפיהם אודות החיים בדרוהוביץ' לפני השואה ועל הבונקר בעיר בו התחבאו 46 יהודים. שאלו שאלות וקבלו תשובות מרתקות.
גם הפעם נכחנו באותם רגעי נס בלתי נשכחים, כשהתברר ששמות הורים ומשפחות אבודים שהעלו חברים, מצאו הד בנוסח:
"ודאי שהכרתי!"

צפו בתמונות מהמפגש