A- A A+

מפגש אזכרה שנתי 2022


המפגש השנתי שלנו נערך גם השנה בזום בשל נסיבות גל מגפת הקורונה.
במהלך הערב העלינו את זכרם של חברי הארגון שנפטרו במהלך שנת 2021 ובאופן מסורתי הדלקנו ששה נרות לזכר קהילותינו שנספו בשואה בהשתתפות נציגי הקהילות והדורות.
הערב הוקדש להבנת התפקיד הטרגי שמילא מחנה ההשמדה בבלז'ץ בחיי משפחותינו במלאת 80 שנים למשלוח הראשון שיצא מדרוהוביץ'.
לצפייה בערב:

Tekes_22 from Drohobycz-Boryslaw Organization on Vimeo.