A- A A+

מפגש בסידני - יוני 2014שרה פרייס חברת המזכירות של הארגון, נסעה למפגש משפחתי באוסטרליה ביוני 2014 .
שרה התבקשה על ידי הארגון לפגוש את הגברת ריטה הרמלין, דור ראשון מבוריסלב שמתגוררת בסידני. במפגש שהתקיים בביתה של ריטה נוכחו גם בנה של ריטה - מרטין הרמלין , מקס סקלר בן דודה של שרה המתגורר בסידני, אלכס בעלה של מריקה ביבר וכן מריקה ביבר לבית נדלר.
צפו בסרט המפגש