A- A A+

מפגש אזכרה שנתי 2021ב-23 לפברואר 2021 ,התקיימה בזום האזכרה השנתית לקהילותינו ,במסגרתה עסקנו בנושא התקומה דרך עיניהם של הדורות השונים .
להלן סרטון האזכרה: