A- A A+

מפגש אזכרה שנתי לחברים שנפטרו בשנים 2019-2020


כידוע, נמנע מאיתנו לקיים מסורת מקודשת זאת בחודש מרץ האחרון בשנת 2020 מסיבות ידועות. בחרנו על כן לקיים את הטקס המסורתי בתאריך שחל בערב עשרה בטבת, יום הקדיש הכללי לזכר חללי השואה, שיום מותם לא נודע. (24 בדצמבר 2020 )

להלן סרט מהאזכרה