A- A A+

כנס אזכרה שנתי 2018


שמענו את הרצאתו המצוינת של ד"ר אולג מיקוליץ', שהגיע ממוזיאון הנפט בבוריסלב, שבה עזר לנו להבין יותר על תקופת גילוי אוצרות הנפט בדרוהוביץ', בוריסלב והסביבה וסיפר לנו על מעורבותן של משפחותינו בגילוי, בהפקה ובתיעוש.
שמחנו, התרגשנו, הקשבנו ולמדנו הרבה במפגש זה.
תודה לדר' מיקוליבץ' ולכל המתנדבים הנפלאים שעזרו בהפקת הערב.
ראו סרט מהמפגש שערך דייב בלום
צפו בסרט קדחת הנפט זה אנחנו שהוקרן באזכרה.