A- A A+

כנס האזכרה השנתי 2016

המפגש השנתי נערך בבית התפוצות בתל אביב בתאריך 22 במרץ 2016 בנוכחות משפחות חסידי אומות העולם מפולין, אוסטרליה וגרמניה.

צפו בתמונות מהאזכרה השנתית 

סרטוני המפגש

במלאת 75 שנים לכניסת הנאצים למחוזות הורינו, החלטנו להפנות את תשומת לבנו אל אותם אנשים, שהיו בעצם קיומם עוד נס בין הניסים שקרו לאלה ממשפחותינו ששרדו את השואה. השנה היה לנו הכבוד לפגוש ולשוחח עם בניהם, נכדיהם וניניהם של חסידי אומות עולם גרמנים, פולנים ואוקראינים, שסיכנו את חייהם וחיי משפחותיהם על מנת להציל בני אדם אחרים, יהודים, נרדפים.  הם היו בני אדם שבחרו שלא לעמוד מן צד. בעזרת אורחינו ניסינו להבין את מניעיהם ותהינו האם ומה ניתן ללמד מהם. 

פגשנו את אנה פילקו, בתם של  סלווה ואיזידור וולושנסקי מדרוהוביץ'.  

Anola


 

את  גב' קארן בישקרסמה, דור שלישי ורביעי למשפחת מאקאר  מבוריסלב;


Karen

קראו את סיפורה של קארן על בית משפחת סבה מאקאר


ואת גב' קורנליה שמלץ-יעקובסן, בתם של קצין הוורמאכט אברהרד וגב' דונטה הלמריך, שפעלו בדרוהוביץ'.


Cornelia


כמו כן שמענו אודות בני הזוג אלזה וברטהולד בייץ הגרמנים שפעלו בבוריסלב.באותה תופת היו  גם יהודים שהצילו את אחיהם. כנציג יחיד ומיוחד לאנשים אלה פגשנו את מר יהודה ברוניצקי, בנו של נפתלי בקנרוט מדרוהוביץ'. 

YehudaSquare


 
ניתן לצפות גם בסרט מלא של המפגש השנתי שלנו