A- A A+

מפגש דור ראשון בוריסלב והסביבה 3.12.12מפגשי דורות

 הבוריסלביאנים דור ראשון נפגשו למפגש חברתי מקסים.
לבני דור שני ושלישי ניתנה ההזדמנות המיוחדת לשאול שאלות ולקבל מידע ממקור ראשון.

קטעי וידאו מהמפגש

משה לוביאנקרשלמה לשק שפררונית אלפריןדניאלה מבור