A- A A+

מפגשים

חברי הארגון נפגשים לעיתים תכופות.
במפגשים החברתיים מספרים חברי הדור הראשון והשני את סיפורי חייהם וסיפורי משפחותיהם.
מדי שנה הארגון עורך מפגש אזכרה שנתי ובנוסף לכך יוזם מפגשים נוספים במקומות שונים בארץ ובנושאים הקשורים לארגון.
תוכלו לראות רשמים מהמפגשים בסרטים ותמונות

מפגש גנאולוגי 2016

רבים מחברינו מחפשים מידע אודות שורושיהם ופרטים אודות משפחותיהם אשר לא זכו לקבל מהוריהם בלהט החיים.
המידע חשוב לכולנו ובוודאי לחברים המתכננים מסע שורשים.

המשך קריאה

מפגש דור ראשון ת"א 2016

ב- 25 לנובמבר 2016 קיימנו בתל אביב מפגש עם אנשי הדור הראשון מדרוהוביץ', גב' אוטיליה גרינשלג ומר ארנולד שוורץ
וכן גב' יהודית רוזנבלום, דור ראשון בוריסלב.

המשך קריאה

הדים

סדרת ההרצאות הדים הוצגה במהלך שנת 2022-2023 ובמהלכה סקרנו את האירועים ההיסטוריים שהתחוללו בקהילות דרוהוביץ' ובוריסלב על מאז מחצית המאה ה-19 ואילך

המשך קריאה

  • 1
  • 2