A- A A+

מפגשים

חברי הארגון נפגשים לעיתים תכופות.
במפגשים החברתיים מספרים חברי הדור הראשון והשני את סיפורי חייהם וסיפורי משפחותיהם.
מדי שנה הארגון עורך מפגש אזכרה שנתי ובנוסף לכך יוזם מפגשים נוספים במקומות שונים בארץ ובנושאים הקשורים לארגון.
תוכלו לראות רשמים מהמפגשים בסרטים ותמונות

מפגש דור ראשון ת"א 2016

ב- 25 לנובמבר 2016 קיימנו בתל אביב מפגש עם אנשי הדור הראשון מדרוהוביץ', גב' אוטיליה גרינשלג ומר ארנולד שוורץ
וכן גב' יהודית רוזנבלום, דור ראשון בוריסלב.

המשך קריאה

  • 1
  • 2