A- A A+

מפגשים

חברי הארגון נפגשים לעיתים תכופות.
במפגשים החברתיים מספרים חברי הדור הראשון והשני את סיפורי חייהם וסיפורי משפחותיהם.
מדי שנה הארגון עורך מפגש אזכרה שנתי ובנוסף לכך יוזם מפגשים נוספים במקומות שונים בארץ ובנושאים הקשורים לארגון.
תוכלו לראות רשמים מהמפגשים בסרטים ותמונות

מפגש דור ראשון בחיפה 12.09.14

מפגש דור ראשון בחיפה 12.09.14 ארבעים ואחד מחברי הארגון נפגשו בחיפה בתאריך 12 לספטמבר 2014 בביתו של חברנו ד"ר צביקה רייטר ושמעו את סיפוריהם המרתקים של אנשי הדור הראשון והשני. אנשי הדור הראשון, ד"ר יצחק שטג, אביבה נתן ומשה גולדרינג, ספרו על חייהם לפני מלחה"ע השניה ואירועים מתקופת השואה.יורק רוטנברג סיפר לנו על שני חסידי אומות העולם שעזרו מאד לחלק מהנצולים. ברטולד בייץ ואברהארד הלמריך.

המשך קריאה

מפגש דור ראשון ת"א 2016

ב- 25 לנובמבר 2016 קיימנו בתל אביב מפגש עם אנשי הדור הראשון מדרוהוביץ', גב' אוטיליה גרינשלג ומר ארנולד שוורץ
וכן גב' יהודית רוזנבלום, דור ראשון בוריסלב.

המשך קריאה

מפגש גנאולוגי 2016

רבים מחברינו מחפשים מידע אודות שורושיהם ופרטים אודות משפחותיהם אשר לא זכו לקבל מהוריהם בלהט החיים.
המידע חשוב לכולנו ובוודאי לחברים המתכננים מסע שורשים.

המשך קריאה

הדים

סדרת ההרצאות הדים הוצגה במהלך שנת 2022-2023 ובמהלכה סקרנו את האירועים ההיסטוריים שהתחוללו בקהילות דרוהוביץ' ובוריסלב על מאז מחצית המאה ה-19 ואילך

המשך קריאה

  • 1
  • 2