A- A A+

מפגשים אחרים

זכרון בסלון שלנו 2017זכרון בסלון שלנו 2017
השנה קיימנו לראשונה את מנהג "זכרון בסלון שלנו" לקראת יום השואה. כולנו זכינו להפגש ולשוחח במעגלים אינטימיים ומרגשים מאד עם חברים יקרים ברחבי הארץ, בני הדור הראשון, השני והשלישי. חלקנו מידע, זכרונות והתלבטויות.תמונות וסרט ממפגשי תל אביב וחיפה יגיעו בהמשך.

תודות לחברינו שפתחו לפנינו את סלון ביתם ואת לבם, לריקי חברון בחיפה, לדובי בראל בירושלים ולדניאלה מבור בתל אביב. תודות לכל אלה שעזרו, תיעדו וכיבדו אותנו.