A- A A+

מאוריציו גוטליב


(1856-1879)

 יליד דרוהוביץ', בן למשפחה שהקימה ציירים אחדים, מהבולטים בציירים הפולנים בשלהי המאה התשע עשרה ופורץ דרך בציור היהודי.
מאוריצי, הבכור במשפחה גדל באווירת המסורת היהודית וספג מרוח האמונה.
למד מגיל צעיר בלבוב והיה מעורה בחיי החברה הגבוהה.
עבר ללמוד ולצייר באקדמיה לאמנות בוינה, מינכן, רומא וקרוקוב.
אחת המפורסמות בין יצירותיו - תמונת "יום הכיפורים" מוצגת במוזיאון ישראל.

קריאה נוספת:
לקריאה על חייו ואמנותו
מצגת מקיפה
מבחר יצירות
כתבת רקע - עיתון "הארץ"