A- A A+

התראה

שגיאת SMTP! לא ניתן להתחבר לשרת SMTP.

לאון רייך


(1879-1929)

יליד דרוהוביץ', סופר ומרצה, ממנהיגי התנועה הציונית בגליציה המזרחית ובפולין כולה.


קריאה נוספת:
סקירה על חייו ופעלו