A- A A+

דוד הורוביץ


(1899-1979)

יליד דרוהוביץ', כלכלן, מנכ"ל משרד האוצר הראשון, הקים את בנק ישראל והיה נגידו הראשון
בין ספריו, אוטוביוגרפיה הכוללת תיאורים מרהיבים של גליציה ודרוהוביץ' –  האתמול שלי, הוצאת שוקן, תש"ל.

לקריאה נוספת:
סקירה על חייו ופעלו