A- A A+

חדשות ועידכונים

מפגש האזכרה השנתי 2017מפגש אזכרה שנתי מרגש נערך בבית התפוצות בתל אביב בתאריך 7 במרץ 2017

נושא המפגש היה "העידן הגאוני" ובו הוצגה התערוכה שלנו, הוענק "אות המציל היהודי" למשפחת מר נפתלי בקנרוט ז"ל והשתתפו כ-350 חברים.

אתם מוזמנים לצפות בפרטים אודות המפגש