A- A A+

חדשות ועידכונים

הנחת זר לקהילותינו ביד ושם ב-8 אפריל 2021


הנחת זר לזכר קהילת דרוהוביץ בוריסלב והסביבה בטקס הממלכתי להנחת הזרים לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה ב- 8 לאפריל 20201 ,ביד ושם
השנה סילביה ואור-לי חפץ ואלעד כהן בתם ,נכדתם והנין של שיינה ואדולפו (דולק) שפייכר ז"ל הניחו זר לזכר קהילתנו בטקס הממלכתי להנחת הזרים לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה, שהתקיים בכ"ו בניסן תשפ"א , 8 לאפריל 2021 ,בכיכר גטו ורשה ביד ושם .